Portál je možné používať aj zo Slovenska, na Slovenskej verzii usilovne pracujeme.